Στόχοι

Με το σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ:

  • Δημιουργούμε πρακτική τεχνογνωσία στην καλλιέργεια εγχώριων παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών, όπως ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, το κουκί σε κατάλληλη συγκαλλιέργεια με σιτηρά όπως η βρώμη και το κριθάρι.
  • Δείχνουμε τους τρόπους που οι σοδιές των παραγωγών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά και αποτελεσματικά  στα σιτηρέσια των αγελάδων.
  • Ενημερώνουμε τους παραγωγούς για μια νέα, οικονομικότερη δυνατότητα στη διατροφή, χωρίς τα προβλήματα της σόγιας.
  • Δημιουργούμε «ζήτηση» που θα ενισχύσει την παραγωγή, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.
  • Βάζουμε τις βάσεις για μια βιώσιμη «αειφόρο» ανάπτυξη στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.