Συνεργασία με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2013-2014

Παρουσίαση της μελέτης συγκαλλιέργειας ψυχανθών – αγρωστωδών
στο 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας

1diorthΣτην Κυπαρισσία, 1-3 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε το 29ο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ένας θεσμός,  όπου  η επιστημονική κοινότητα ανταλλάσει απόψεις και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στη ζωική παραγωγή καθώς και για την έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα στα θέματα διατροφής, γενετικής βελτίωσης, εκτροφής παραγωγικών ζώων και υδρόβιων οργανισμών, αναπαραγωγής, φυσιολογίας και υγιεινής των αγροτικών ζώων.

2diortho-400x300Ήταν μεγάλη τιμή για εμάς, να παρουσιαστεί εκεί για δεύτερη συνεχή χρονιά η επιστημονική εργασία που πραγματοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δράσεων του Σχεδίου Δράσης Γαία, για την ενίσχυση και προώθηση της καλλιέργειας των ψυχανθών.

Η επιστημονική εργασία: «Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής καιι μπιζελιού- βρώμης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης χλωρομάζας» που αναπτύχθηκε αναλυτικά από τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.Χατζηγεωργίου, «άνοιξε» τη συζήτηση σχετικά με την παρούσα κατάσταση στις καλλιέργειες ψυχανθών.
Κοινή ήταν η διαπίστωση των παρευρισκομένων για την αυξητική τάση που έχει σημειωθεί στην καλλιέργεια ψυχανθών στην Ελλάδα  αλλά και για την  έλλειψη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της έρευνας και μελέτης των ψυχανθών.

Σύμφωνα με τη μελέτη:
• Η συγκαλλιέργεια του βίκου με το κριθάρι ή του μπιζελιού με τη βρώμη αποτελεί καλή λύση για την αξιοποίηση ξηρικών χωραφιών, αλλά και των ποτιστικών κατά τη χειμερινή περίοδο.
• Η παραγωγή χλωρομάζας βίκου-κριθής και μπιζελιού-βρώμης παρουσιάζει ικανοποιητικό περιεχόμενο αζωτούχων ουσιών που προσεγγίζει εκείνο του σανού μηδικής.
• Η παραγωγή αζωτούχων ουσιών από τη χλωρομάζα βίκου-κριθής ή μπιζελιού-βρώμης είναι σημαντική και το κόστος παραγωγής τους είναι χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς τους με την προμήθεια σογιαλεύρου (1,1 €/kg) ή σανού μηδικής (1,06 €/kg).

Να σημειωθεί ότι οι συνδυασμοί που δοκιμάσθηκαν αναμένεται να έχουν ευνοϊκή αντιμετώπιση από το Κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων, στη νέα περίοδο, λόγω της υψηλής συμμετοχής των ψυχανθών.

Θερμές ευχαριστίες στον καθηγητή του εργαστηρίου φυσιολογίας, θρέψης και διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ζέρβα και τον αναπληρωτή καθηγητή του εργαστηρίου φυσιολογίας, θρέψης και διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ι.Χατζηγεωργίου για την πολύτιμη συνδρομή τους στο Σχέδιο Δράσης Γαία.ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο 2013-14 φυτέψαμε βικο-κριθή και μπιζέλι-βρώμη σε 2 αγρούς διαφορετικής παραγωγικότητας.
Με βάση την τακτική επίβλεψη  και τα αποτελέσματα  σειράς  δειγματοληψίων,  την  Παρασκευή 21 Μαΐου προχωρήσαμε στην κοπή της χλωρομάζας των συγκαλλιεργειών.
Η χλωρομάζα αφέθηκε στο χωράφι να ξεραθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή σανού για την διατροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.
Αν και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο συνέδριο της ΕΖΕ στην Κυπαρισσία, τον προσεχή Οκτώβριο, οι επιβλέποντες καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Γ.Ζέρβας και Ι.Χατζηγεωργίου, κατέγραψαν τα πρώτα συμπεράσματα της φετινής πειραματικής μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΝΘΩΝ-ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

           Σε έναν αγρό υψηλής και έναν μέτριας – χαμηλής παραγωγικότητας στην Κωπαΐδα καλλιεργήθηκαν οι συνδυασμοί «βίκος-κριθάρι», με ποσότητα σπόρου 15 kg /στρέμμα και αναλογία των ειδών 67 :33 αντίστοιχα και «μπιζέλι-βρώμη» με 20 kg /στρέμμα και αναλογία 80 :20. Η σπορά έγινε στις αρχές του Δεκεμβρίου 2014 και χρησιμοποιήθηκαν οι ποικιλίες Κολοράντο για το κριθάρι, Αλέξανδρος για το βίκο, Αρβίκα για το μπιζέλι και Κασσάνδρα για τη βρώμη. Προς το τέλος της καλλιέργειας πραγματοποιήθηκαν ανά δεκαήμερο περιοδικές δειγματοληψίες στη χλωρομάζα των πειραματικών αγρών, όπου προσδιορίστηκε η παραγωγικότητα των μιγμάτων (ποσότητα νωπής και ξηρής ουσίας της φυτικής ύλης), η συμμετοχή του κάθε είδους στη νωπή και την ξηρή φυτομάζα και η χημική σύσταση της παραγόμενης χλόης.

Η παραγωγή χλωρομάζας παρουσίασε αυξητική εξέλιξη και η μέση παραγωγή δεν έδειξε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των συνδυασμών, όπου σημειώθηκε ελαφρά υπεροχή του συνδυασμού «μπιζέλι-βρώμη». Βεβαίως μεταξύ των αγρών οι διαφορές ήταν πολύ μεγάλες, με τον μέτριας-χαμηλής παραγωγικότητας αγρό να αποδίδει σχεδόν τη μισή ποσότητα χλωρομάζας σε σχέση με τον αγρό υψηλής παραγωγικότητας. Η ίδια εικόνα παρατηρήθηκε και για την ξηρή φυτομάζα, αν και το ποσοστό υγρασίας μειώθηκε ταχύτερα για το συνδυασμό «μπιζέλι-βρώμη», οπότε η ξηρή ουσία (ΞΟ) της φυτομάζας προς το τέλος της καλλιέργειας είχε την παρακάτω εικόνα:

Α) Αγρός υψηλής παραγωγικότητας

  • Βίκος – Κριθάρι          1.258 κιλά/στρέμμα
  • Μπιζέλι-Βρώμη          1.168 κιλά/στρέμμα

Β) Αγρός μέτριας/χαμηλής παραγωγικότητας

  • Βίκος – Κριθάρι          725 κιλά/στρέμμα
  • Μπιζέλι-Βρώμη          707 κιλά/στρέμμα

Η περιεκτικότητα της φυτομάζας σε αζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνες) ήταν σημαντικά υψηλότερη για το συνδυασμό «βίκος-κριθάρι» (14,0 % στην ΞΟ) σε σχέση με το συνδυασμό «μπιζέλι-βρώμη» (10,0 % στην ΞΟ) χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αγρών

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός «βίκος-κριθάρι» έδωσε υψηλότερη ποσότητα πρωτεΐνης ανά στρέμμα σε σύγκριση με το συνδυασμό «μπιζέλι-βρώμη» (110 έναντι 90 kg αζωτούχων ουσιών /στρέμμα αντίστοιχα), όπως και ο υψηλής παραγωγικότητας αγρός έναντι του άλλου (120 έναντι 80 kg αζωτούχων ουσιών /στρέμμα αντίστοιχα). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική διαφορά στην πρωϊμότητα που παρουσίασε ο συνδυασμός «μπιζέλι-βρώμη» και ο μέτριας-χαμηλής παραγωγικότητας αγρός, γεγονός που αναδεικνύει τις δυνατότητες ευελιξίας στη διαχείριση των διαθέσιμων εκτάσεων κατά τον σχεδιασμό του παραγωγού και την αναγκαιότητα των κατάλληλων επιλογών ως προς το συνδυασμό των ειδών και των ποικιλιών που θα χρησιμοποιηθούν.

Επομένως, ο συνδυασμός «βίκος-κριθή» όπως και εκείνος του «μπιζελιού-βρώμης», αποτελούν πολύ καλή λύση για την αξιοποίηση ξηρικών εκτάσεων κατά τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας. Ειδικότερα, με τον τρόπο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν υφιστάμενοι διαθέσιμοι πόροι (ξηρικές εκτάσεις) και διαθέσιμος εξοπλισμός και εργασία για την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες, με χαμηλό κόστος και μικρή επένδυση κεφαλαίου εκ μέρους του παραγωγού.


Η συνεργασία μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας συνεχίζεται.

Τη νέα χειμερινή καλλιεργητική περίοδο 2013-14  φυτεύουμε βίκο-κριθή σε δύο αγρούς διαφορετικής παραγωγικότητας και επιπλέον δοκιμάζουμε τις αποδόσεις και τη διατροφική αξία του συνδυασμού μπιζέλι-βρώμη.

Περισσότερες λεπτομέρειες από τον υπεύθυνο του πειράματος, καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών  κ. I. Χατζηγεωργίου…

Νέα συγκριτική μελέτη συγκαλλιέργειας για παραγωγή χλωρομάζας για τη διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

xatzigeorgiou

«  Μετά την επιτυχημένη έκβαση της συγκαλλιέργειας ψυχανθούς με αγρωστώδες, κατά την παρελθούσα καλλιεργητική περίοδο (2012-2013), για την παραγωγή χλωρομάζας για τη διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, όπου δοκιμάστηκε ο συνδυασμός βίκου-κριθής σε διαφορετικές αναλογίες, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι σχετικές δοκιμές με βάση τα συμπεράσματα του πρώτου πειράματος.

Συνοπτικά αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η συγκαλλιέργεια βίκου-κριθής παράλληλα σε δύο διαφορετικής φύσης αγρούς στην ίδια ευρύτερη περιοχή.
Ο ένας αγρός είναι μέτριας προς χαμηλή παραγωγικότητα και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργούμενων εδαφών της χώρας. Ο δεύτερος αγρός είναι υψηλής παραγωγικότητας  με δυνατότητα άρδευσης ώστε να εκτιμηθεί η επίδραση του είδους του αγρού στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης χλωρομάζας.
Επιπλέον αποφασίστηκε η παραπάνω συγκαλλιέργεια να συγκριθεί ταυτόχρονα με τη συγκαλλιέργεια μπιζελιού-βρώμης στους ίδιους όπως παραπάνω αγρούς ώστε να εκτιμηθεί η επίδραση του συνδυασμού των φυτικών ειδών (ψυχανθές-αγρωστώδες) στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης χλωρομάζας.
Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού έγινε, από το προσωπικό του αγροκτήματος του Γ.Π.Α. στην Κωπαΐδα, η προετοιμασία των αγρών συνολικής έκτασης 110 στρεμμάτων και η σπορά των προαναφερθέντων ειδών στις 8 & 9 Δεκεμβρίου.
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γ.Π.Α. έχει αναλάβει όπως και την παρελθούσα περίοδο την ευθύνη για την επίβλεψη των καλλιεργειών, τις δειγματοληψίες και τις σχετικές χημικές αναλύσεις. Παράλληλα θα τηρούνται πλήρη οικονομικά στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί συγκριτικά το κόστος παραγωγής της χλωρομάζας στις διαφορετικές περιπτώσεις που μελετώνται.»

Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Save

Save