Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κτηνοτρόφων 2016

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας 2016: παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς για τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατροφής

Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της μονάδας, να εξασφαλισθεί το ισόρροπο των σιτηρεσίων και να βελτιωθεί το κόστος παραγωγής. Το Πανεπιστήμιο, με τη συνδρομή και των εξειδικευμένων στελεχών της ζώνης γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, πραγματοποιεί αναλυτική αποτύπωση των στοιχείων γαλακτοπαραγωγής, διατροφής, αναπαραγωγής των ζώων κ.ά. κάθε φάρμας που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται καταλήγοντας σε κατευθυντήρια έκθεση προς τον παραγωγό. Μέσα από την εξειδικευμένη, ατομική συμβουλευτική, επιτυγχάνεται άμεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος.

Στο προγράμματος που ξεκίνησε το 2016, εντάχθηκαν φάρμες των νομών Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς.
Το πρόγραμμα βελτίωσης της διαχείρισης και της διατροφής των γαλακτοπαραγωγών μονάδων της ΔΕΛΤΑ συνεχίζεται με την ένταξη όλο και περισσότερων κτηνοτρόφων, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό την Ακαδημαϊκή γνώση με την εφαρμοσμένη κτηνοτροφική πρακτική.