ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΛΤΑ

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των υπότροφων νέων κτηνοτρόφων της ΔΕΛΤΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 7 Ιουνίου 2017, η εκπαίδευση 14 νέων κτηνοτρόφων, η οποία υλοποιήθηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με υποτροφίες που προσέφερε η ΔΕΛΤΑ.

Οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα  διάρκειας τεσσάρων μηνών, σχετικά με τεχνικές εκπαίδευσης στη διαχείριση της κτηνοτροφικής μονάδας. Οι υποτροφίες δόθηκαν στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία» που υλοποιεί η ΔΕΛΤΑ, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας.

Κατά την τελετή αποφοίτησης, που έγινε στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης Dimitris and Aliki Perrotis, οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι έλαβαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ της Σχολής και παρακολούθησαν ομιλίες από στελέχη της ΔΕΛΤΑ και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.


Με τη συμμετοχή 14 νέων κτηνοτρόφων, συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, ηλικίας 18 έως 30 ετών, ξεκίνησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων κτηνοτρόφων. Οι συμμετέχοντες νέοι και νέες προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, την Κατερίνη και την Ξάνθη. Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 σεμινάρια, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος και τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου νέου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν στις 20 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο.

Οι υποτροφίες χορηγούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Γαία, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας. Το πρόγραμμα είχε μεγάλη απήχηση και υποβλήθηκαν πολλές αιτήσεις συμμετοχής.

Στελέχη της Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ επισκέφθηκαν στις 13 και 14 Μαρτίου τις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με σκοπό να συναντηθούν με τους νέους κτηνοτρόφους και να τους καλωσορίσουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν σύγχρονες αντιλήψεις για τη κτηνοτροφία, διάθεση για γνώση και ξεκίνησαν με πολύ όρεξη. Οι νέοι αυτοί θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή πρόοδο!

[Φωτογραφίες από την επίσκεψη των στελεχών της Ζώνης Γάλακτος στην ΑΓΣ για την υποδοχή των υποτρόφων]


Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει την εκπαίδευση νέων κτηνοτρόφων: Παρέχει υποτροφίες για εκπαίδευση

DELTA200x200Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει τους νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας δώδεκα υποτροφίες για τεχνική εκπαίδευση διαχείρισης της κτηνοτροφικής μονάδας. Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία» που υλοποιεί η εταιρεία, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε παιδιά κτηνοτρόφων και νέους που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, για επαγγελματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή εμπεριστατωμένης τεχνικής εκπαίδευσης σε θέματα ορθών κτηνοτροφικών και επιχειρηματικών πρακτικών. Αίτηση για τις υποτροφίες μπορούν να υποβάλουν παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ, που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με αξιώσεις και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά της, καθώς και νέοι που επιθυμούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία.

Φορέας εκπαίδευσης είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά ιστορία στην εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων, που εξασφαλίζει τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

OLG_7973


Εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποτροφίες ΔΕΛΤΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Ομιλία του Ι. Παπαδόπουλου

Την Τρίτη 9 Μαΐου, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ομιλία του συναδέλφου Ι. Παπαδόπουλου, Διευθυντή Ζώνης Γάλακτος Κεντρ. Δυτ. Μακεδονίας και Κεντρ. Ελλάδας στους εκπαιδευόμενους του σεμιναρίου «Διαχείριση Αγελαδοτροφικής Μονάδας». Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν και οι νέοι κτηνοτρόφοι, συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ, που έλαβαν τις υποτροφίες στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ.

Στη δίωρη παρουσίαση με θέμα: «Η ευζωία και μακροζωία των ζώων στη διαχείριση της αγελαδοτροφικής εκμετάλλευσης» αναλύθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και πως ο κτηνοτρόφος πρέπει να παρεμβαίνει ώστε να τους βελτιώνει. Παράγοντες όπως η επάρκεια χώρου, η καθαριότητα και η υγιεινή, το είδος και η ποσότητα της στρωμνής, η σωστή παράθεση τροφής και νερού, το είδος και η διαμόρφωση των δαπέδων, ο ορθός αερισμός και φωτισμός, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την ευζωία των ζώων όσο και για την ποιότητα του γάλακτος.

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν με ενεργό ενδιαφέρον την παρουσίαση και ακολούθησε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον οποίο παρακολουθούν με συνέπεια και ενθουσιασμό οι 14 υπότροφοι συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ που αποτελούν τη νέα γενιά κτηνοτρόφων, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.