Hellenic Catering: προφίλ

Η εταιρία Hellenic Catering A.E. η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε το 1980, ανήκει στον όμιλο Εστίασης της Vivartia και είναι μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες φαγητών και τροφίμων στην Ελλάδα.

Η HELLENIC CATERING είναι η προμηθεύτρια εταιρεία των αλυσίδων εστίασης του ομίλου εστίασης. Παράλληλα είναι ο “σταθμός ελέγχου” όλων των προϊόντων με τα οποία τροφοδοτούνται τα καταστήματα των αλυσίδων

Ενδεικτικοί πελάτες της  είναι σημεία διάθεσης των επώνυμων αλυσίδων εστίασης,  Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria κλπ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, εταιρίες ειδών εστίασης και διατροφής (κλάδος HORECA),συστήματα εστίασης σε μέσα μεταφοράς, όπως ακτοπλοΐα και αεροπορική εστίαση καθώς και σημεία λιανικής πώλησης – Super Markets.

Οι σημερινές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, έχουν συνολική έκταση 16.500 τ.μ. και στεγάζουν δραστηριότητες παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος, κατεψυγμένων μαγειρεμένων φαγητών, σαλτσών, σαλατών, dressings και sandwiches καθώς και κέντρο logistics για τις ανάγκες διανομής στην Β. Ελλάδα. Στην Παλλήνη Αττικής σε έκταση 10.000 τ.μ. λειτουργούν δραστηριότητες παραγωγής των προϊόντων ΦΛΟΚΑ (παγωτών, ζαχαροπλαστικής και αρτοζαχαροπλαστικής) καθώς και κέντρο logistics για τις ανάγκες διανομής στην Ν. Ελλάδα. Όλες οι εγκαταστάσεις (Σίνδου και Παλλήνης), είναι ιδιόκτητες και έχουν σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και εξοπλισθεί κατά τις σύγχρονες επιταγές της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Η εταιρεία απασχολεί ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και εκσυγχρονίζεται συνεχώς ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πελατών της και στις εξελίξεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Φροντίζει για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των εργαζομένων της οι οποίοι αποτελούν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών με το καλύτερο κατά το δυνατόν κόστος. Το τμήμα Ποιότητας διενεργεί καθημερινά 1800 ελέγχους – αυτοελέγχους από τους οποίους οι 200 είναι μικροβιολογικοί. Η εταιρεία σαν χώρος επίσκεψης και εκπαίδευσης φοιτητών – σπουδαστών από όλη την Ελληνική επικράτεια.,συμβάλλει στην εκπαίδευση των επιστημόνων που ασχολούνται με τα τρόφιμα.  . Παράλληλα, από την έναρξη της λειτουργίας της υποστηρίζει αδιάλειπτα το θεσμό της πρακτικής άσκησης  σπουδαστών του Τομέα των Τροφίμων. Η HELLENIC CATERING δεν διστάζει να επενδύσει σε πρακτικές και υποδομή για θέματα που αφορούν στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιότητα, γι’ αυτό τόσο τα προϊόντα της αλλά και οι εγκαταστάσεις της   αποτελούν πρότυπο σύγκρισης για τις βιομηχανίες του κλάδου.

Η εταιρεία είναι προσηλωμένη στην αρχή της Ποιότητας σε κάθε διεργασία και συνεχώς μεριμνά για την συμμόρφωση των διαδικασιών που εφαρμόζει προς την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία αλλά και προς τα προαιρετικά Διεθνή Πρότυπα Συστημάτων Ποιότητας.

Έτσι διασφαλίζει σταθερή ποιότητα στα προϊόντα που παράγει ή/και εμπορεύεται, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας,    .
Η HELLENIC CATERING λειτουργεί υπό το νομικό πλαίσιο των Οδηγιών και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας. Είναι εφοδιασμένη με όλες τις απαιτούμενες Άδειες από όλες τις συναρμόδιες Δημόσιες Αρχές της χώρας και η λειτουργία της εποπτεύεται και ελέγχεται συνεχώς από αυτές. Είναι η 5η κατά αρχαιότητα εταιρεία στην Ελλάδα που πήρε Κωδικό Κτηνιατρικής Έγκρισης Εγκαταστάσεων το 1985 από το Υπουργείο Γεωργίας. κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός Α5). Σήμερα η εταιρεία έχει πλέον 6 Κωδικούς Αριθμούς Κτηνιατρικής Έγκρισης Εγκαταστάσεων και τελεί υπό τον συνεχή έλεγχο ρουτίνας και τους περιοδικούς ελέγχους τεκμηρίωσης από τις Ελληνικές Υπηρεσίες και από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν επιτόπιες επιθεωρήσεις των χώρων παραγωγής αλλά και δειγματοληψίες προϊόντων και έτσι, αφενός ελέγχεται το ‘ ΄΄καλώς έχειν’’ των διενεργούμενων αυτοελέγχων, αφετέρου συνεχίζει να υφίσταται η ισχύς των 6 κωδικών Κτηνιατρικής Έγκρισης Εγκαταστάσεων.
Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Σίνδο και στην Παλλήνη, λειτουργούν 2 εργαστήρια Ποιοτικού ελέγχου πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αυτοελέγχων (μικροβιολογικών και φυσικοχημικών) στα τρόφιμα που παράγει ή εμπορεύεται.

Ας σημειωθεί ότι το εργαστήριο Ποιοτικού ελέγχου στη Σίνδο λειτουργεί από το 1980, τότε που οι ανάγκες εργαστηριακών ελέγχων των σχετικών δραστηριοτήτων του κλάδου εξυπηρετούνταν μόνο από τα Κρατικά εργαστήρια. Η HELLENIC CATERING από την έναρξη της λειτουργίας της έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένα Συστήματα Διαχείρισης  Ποιότητας Υγιεινής και Ασφάλειας Προϊόντων, Περιβάλλοντος αλλά και Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων, πιστοποιημένα  κατά ISO 9001, ISO 22000, IFS ,ISO14001, ISO 18001.

Οι εσωτερικές διαδικασίες και προδιαγραφές με τις οποίες παρακολουθείται η παραγωγική διαδικασία, διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των συστημάτων.