Για την επιστήμη, την έρευνα και την οκονομία
  • Ενισχύσαμε την ερευνητική προσπάθεια του ΙΟΒΕ.
  • Υποστηρίξαμε το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής.
  • Ενισχύσαμε το Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας.
  • Υποστηρίξαμε την έκδοση του περιοδικού «Αιμοδοσία & Εθελοντισμός» του ΕΥΠΑΝ.
  • Ενισχύσαμε οικονομικά το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
  • Πραγματοποιήσαμε την έντυπη και ηλεκτρονική ετήσια έκδοση ανασκόπησης της Ελληνικής Βιομηχανίας 2005-2006.
  • Ενισχύσαμε το έργο του συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ».