Η απόκτηση  της πρώτης εργασιακής εμπειρίας, σε ένα περιβάλλον υφεσιακό, με υψηλούς δείκτες ανεργίας,  αποτελεί, στην περίοδο που ζούμε, θέμα ζωτικής σημασίας για τους νέους αποφοίτους.

Ορμώμενη από την ανάγκη αυτή της κοινωνίας, με την πρωτοβουλία TALENT WANTED,  η VIVARTIA δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν για σύντομα χρονικά διαστήματα στις διάφορες Διευθύνσεις των Εταιρειών του Ομίλου. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν μια πρώτη επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, εμπειρία πολύτιμη που θα τους βοηθήσει στην επιλογή κατεύθυνσης για μετέπειτα σπουδές ή εξειδίκευση, ένα επιπλέον, πολύ σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους, αλλά και συστάσεις από τους συνεργάτες τους. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους είναι να αφήσουν «δείγμα γραφής», ώστε,  αν τα αποτελέσματα της απασχόλησής τους είναι θετικά, να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή της Εταιρείας σε περίπτωση που δημιουργηθεί ανάγκη πρόσληψης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει.

Προκειμένου να έχει ουσιαστική αξία, τόσο για τον φοιτητή, όσο και για την εταιρεία, η εργασιακή αυτή εμπειρία βασίζεται σε πραγματικές ανάγκες διευθύνσεων ή/και τμημάτων της Εταιρείας. Οι ανάγκες αυτές αφορούν στην εκπόνηση projects ή σε πρακτική άσκηση και θα καλύπτονται  από νέα άτομα, χωρίς μεν εμπειρία, αλλά με ισχυρή θέληση, φρέσκο τρόπο σκέψης, και δεξιότητες «νέας γενιάς».

Οι ανάγκες αυτές καταγράφονται εδώ και σε περίπτωση ενδιαφέροντος για κάποιο  project ή / και πρακτική εξάσκηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει το βιογραφικό του/της στην σελίδα www.vivartiacareers.gr/talentwanted