Υποτροφίες νέων κτηνοτρόφων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 2017

Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει την εκπαίδευση νέων κτηνοτρόφων Παρέχει υποτροφίες για εκπαίδευση Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει τους νέους κτηνοτρόφους, παρέχοντας δώδεκα υποτροφίες για τεχνική εκπαίδευση διαχείρισης της κτηνοτροφικής μονάδας. Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία» που υλοποιεί η εταιρεία, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας. Οι … Continue reading «Υποτροφίες νέων κτηνοτρόφων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 2017»