Μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα… Αύγουστος 14 – Ιούλιος 15

Από την έναρξη της χειμερινής καλλιεργητικής περιόδου 2014 – 2015 και μέχρι σήμερα, πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις:

Α) Συγκαλλιέργεια κτηνοτροφικού κουκιού με βρώμη σε αγρό υψηλής και σε αγρό χαμηλής παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός κύκλος της καλλιέργειας και ο έλεγχος των δειγμάτων. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από το Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα της εργασίας θα ανακοινωθούν για πρώτη φορά στο 30ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (ΕΖΕ) που θα πραγματοποιηθεί στα Γιαννιτσά Πέλλας στις 14-16 Οκτωβρίου 2015.

Β) Διερεύνηση του κόστους διατροφής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής,  σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πραγματοποιείται  σχετική επιστημονική έρευνα  από το Εργαστήριο Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής και το Εργαστήριο  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Πανεπιστημίου. Μελετάται  η τεχνική αποτελεσματικότητα  των καλλιεργητικών πρακτικών (ορθή εφαρμογή των συνιστώμενων πρακτικών) για την παραγωγή ζωοτροφών. Επιπλέον η έρευνα στοχεύει στην διερεύνηση της ορθότητας του εφαρμοζόμενου πλάνου διατροφής στις εκμεταλλεύσεις αυτές και σε σχέση με την παραγωγή τους.
Θα εκτιμηθεί επίσης, το μεταβλητό κόστος των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών και των ζωϊκών προϊόντων καθώς και η διάρθρωση του κόστους διατροφής. Τα αποτελέσματα θα ταξινομηθούν κατά μέγεθος μονάδας και παραγωγικότητα (επίπεδο παραγωγής).  Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συλλογή ερωτηματολογίων από υπεύθυνους  κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία των δεδομένων.

Γ) Τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς με αναλύσεις ζωοτροφών, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  των ψυχανθών ποικίλουν ανάλογα με την επιλογή του συνδυασμού ψυχανθούς-αγρωστώδους, την ποικιλία που χρησιμοποιήθηκε, τη γονιμότητα του έδαφος, το στάδιο ανάπτυξης κατά τη συγκομιδή,  τον τρόπο διαχείρισης του προϊόντος μετά τη συγκομιδή κ.ά. Για την ομαλή και αποτελεσματική ενσωμάτωση των ψυχανθών στη διατροφή των ζώων, η ΔΕΛΤΑ διενεργεί δειγματοληψίες και εξασφαλίζει εργαστηριακούς ελέγχους αξιολόγησης δειγμάτων ενσιρώματων ή σανού ψυχανθών των παραγωγών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δ) Υλοποίηση και συμμετοχή σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις:
Και φέτος το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ οργάνωσε δράσεις εκπαίδευσης σε κτηνοτρόφους και επικοινωνήσε τα οφέλη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια του κλάδου. Έτσι:

Τον Οκτώβριο 14 εκπαίδευσε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές στις ημερίδες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ.

Το Νοέμβριο 14 παρουσίασε τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασίων στο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας και συμμετείχε στο 1ο πανελλήνιο συνέδριο για τη βιώσιμη γεωργία.

Τον Ιανουάριο του 15 συμμετείχε στην 9η διεθνή έκθεση για την κτηνοτροφία, ZOOTECHNIA 2015.

Το Μάϊο 15 συμμετείχε σε ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και σε εργαστήριο σχετικά με τις Ευρωπαικές Συμπράξεις Καινοτομίας και τις επιχειρησιακές ομάδες στον αγροτικό τομέα.

Συνεπείς στους στόχους που έχουμε θέσει προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ελληνικής γης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, συνεχίζουμε τις δράσεις μας…

 

Μέχρι σήμερα… Αύγουστος 2013 – Ιούλιος 2014

 • Ολοκληρώσαμε το project συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών για την περίοδο 2012-2013, καταλήγοντας σε πολύτιμα συμπεράσματα για τα οφέλη της καλλιέργειας του βίκου στη διατροφή των αγελάδων. Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, τον Οκτώβριο του 2013, στη Φλώρινα.
 • Εκπαιδεύσαμε τους παραγωγούς – κτηνοτρόφους μας πάνω στα νέα επιστημονικά δεδομένα, σε συναντήσεις «στρογγυλής τράπεζας», βοηθώντάς τους να αξιοποιήσουν τη νέα γνώση. Λίγο πριν τη νέα σπορά, τον Οκτώβριο του 2013, οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν επιπλέον τον πυρήνα της προώθησης των καλλιεργειών ψυχανθών για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, μέσα από αξιολογήση των πεπραγμένων, εντοπισμό των λαθών, και τη βελτίωση των τεχνικών.
 • Διπλασιάσαμε τα στρέμματα των πρωτεΐνούχων καλλιεργειών αφού για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 σπείραμε 20.000 στρέμματα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όχι μόνο γιατί οι εκτάσεις αυτές είναι ικανές να ισοφαρίσουν το πρωτεϊνικό ανάλογο της διατροφής των ζώων μας, αλλά γιατί μεταφράζουμε αυτό το νούμερο σαν το ΑΠΤΟ αποτέλεσμα της ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ και προπάντων  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ των 2 τελευταίων χρόνων.
 • Υποστήριξαμε τους παραγωγούς – καλλιεργητές διεξάγοντας εργαστηριακές αναλύσεις των καλλιεργειών τους μετά την ενσίρωση για την αποτελεσματική εφαρμογή στα ζώα, της διατροφής που βασίζεται στα ψυχανθή.
 • Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε νέο πείραμα σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013-2014)  με βάση τα δεδομένα του πρώτου πειράματος. Επεκτείναμε τη μελέτη, συμπεριλαμβάνοντας κι άλλες παραμέτρους όπως την καλλιέργεια κι άλλων συνδυασμών ειδών (βίκος/κριθάρι & μπιζέλι/βρώμη) σε αγρούς διαφορετικής παραγωγικότητας. Τα αποτελέσματα  αναλυτικά θα παρουσιαστούν τον προσεχή  Οκτώβριο στο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας.
 • Επικοινωνήσαμε τα οφέλη των ψυχανθών μέσα από ποικίλες δράσεις (συμμετοχή σε ημερίδα του ΥΠΑΑΤ για τα ψυχανθή, ανάδειξη βιώσιμων παραγωγών μέσα από τις ιστορίες επιτυχημένης πορείας στο site, άρθρα στον τύπο κ.ά.) που αποσκοπούν στην όλο και μεγαλύτερη διάδοση των ευκαιριών για βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία
  …και συνεχίζουμε, σχεδιάζοντας τις νέες δράσεις!

Μέχρι σήμερα…. Ιανουάριος – Ιούλιος 2013

Από την προηγούμενη ανασκόπηση το Δεκέμβριο του 2012 και μέχρι σήμερα:

 • Διοργανώσαμε 3 εκπαιδευτικές Ημερίδες την Άνοιξη, κατά τη διάρκεια των οποίων δώσαμε κατευθύνσεις για την κατάλληλη διαχείριση και ενσωμάτωση των χειμερινών κτηνοτροφικών φυτών που καλλιεργήθηκαν σε 10.000 στρέμματα τον προηγούμενο χειμώνα.
 • Πραγματοποιήσαμε 4 παρουσιάσεις με ενημερωτικό χαρακτήρα με σκοπό την ευρύτερη ευαισθητοποίηση ανθρώπων του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου.
 • Ολοκληρώθηκε η α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σπορά, συγκομιδή και ενσίρωση βικο-κριθής), και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η β’ φάση του προγράμματος κατά την οποία η βικο-κριθή χορηγείται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής παραγωγού της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Γυρίσαμε την Ελλάδα και καταγράψαμε τη γνώση στην πράξη, τις δυσκολίες, τις παρατηρήσεις των ανθρώπων που καλλιέργησαν και τις αξιοποιούμε για να εξελίξουμε την εκπαίδευση, διαμορφώνοντας κατάλληλα το σχετικό υλικό για τις  ημερίδες του ερχόμενου Φθινοπώρου.

Μέχρι σήμερα…. Δεκέμβριος 2012

 • Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 ενημερωτικές – εκπαιδευτικές ημερίδες,  που παρακολούθησαν  περισσότεροι από 500  ενδιαφερόμενοι, αρκετοί από τους οποίους δεν ήταν παραγωγοί της ΔΕΛΤΑ, γεγονός που δείχνει το ευρύτερο ενδιαφέρον για τις  προτάσεις μας.
 • Το εργοστάσιο ζωοτροφών της θυγατρικής μας ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ έχει σχεδιάσει και προμηθεύει τους παραγωγούς μας με εναλλακτικά μίγματα ζωοτροφών  χωρίς σόγια
 • Σπάρθηκαν περισσότερα από 10.000 στρέμματα με τις προτεινόμενες χειμερινές καλλιέργειες ψυχανθών σε χωράφια που σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν αναξιοποίητα μέχρι την άνοιξη.  Τα ίδια χωράφια, φυσικά εμπλουτισμένα με άζωτο (ένα επιπλέον όφελος από την καλλιέργεια των ψυχανθών), θα θεριστούν και θα καλλιεργηθούν  ξανά την ερχόμενη άνοιξη.
 • Εκπονήθηκε και ξεκίνησε πρόγραμμα καλλιέργειας και εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας
 • Επενδύσαμε σε  πολλές ώρες παραγωγικών συζητήσεων με εκείνους που ενδιαφέρονται και ταυτίζονται με τις προτάσεις μας.

Υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον κλαδικό και τον τοπικό τύπο, που αγκάλιασε με ενδιαφέρον την προσπάθειά μας.
Είμαστε αισιόδοξοι, αφού η μεγάλη αποδοχή, το έμπρακτο ενδιαφέρον  και η συστράτευση μεγάλου μέρους των επαγγελματιών του χώρου της γεωργοκτηνοτροφίας  με  τις προτάσεις του ΓΑΙΑ, δείχνουν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο  και οι προοπτικές για μια ανταγωνιστική πρωτογενή παραγωγή είναι ελπιδοφόρες.