Πειραματική Καλλιέργεια Πολύσπορου μίγματος 2016 -2017

Πειραματική Καλλιέργεια Πολύσπορου Μίγματος Ψυχανθών – Σιτηρών, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών    Με στόχο τη μελέτη και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών για παραγωγή ζωοτροφών και την αξιοποίηση της ελληνικής γης, σπείραμε «πολύσπορο» (μίγμα σιτηρών – ψυχανθών) στο πλαίσιο πιλοτικής μελέτης της καλλιέργειας, στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής … Continue reading «Πειραματική Καλλιέργεια Πολύσπορου μίγματος 2016 -2017»