Συνεργασία με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2012-2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Παρουσίαση των επιστημονικών εργασιών για τη συγκαλλιέργεια βικο-κριθής και την επίδραση στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών…περισσότερα

P2129014pp
B’ φάση πειράματος με το ΓΠΑ:
χορήγηση βικο-κριθής στη διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής…περισσότερα

Το Σάββατο 20 Απριλίου, στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έγινε η κοπή της συγκαλλιέργειας Βίκου-Κριθαριού…περισσότερα

Έγινε η πρώτη δειγματοληψία στο αγρόκτημα του ΓΠΑ …περισσότερα

Η πειραματική συγκαλλιέργεια στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνων στην Αλίαρτο έγινε… 2 μηνών! … περισσότερα

Έναρξη συνεργασίας με ΓΠΑ –σπορά… περισσότερα

Save