Ημερίδες ΓΑΙΑ ενημέρωσης αγροτών-κτηνοτρόφων, Άνοιξη 2013

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές ημερίδες της Άνοιξης!

Τις παρακολούθησαν 120 κτηνοτρόφοι – καλλιεργητές από όλη την Ελλάδα, οι ίδιοι,  που συντασσόμενοι με το πνεύμα των ημερίδων του Φθινοπώρου καλλιέργησαν

10000 στρέμματα Ελληνικής γης με βίκο, μπιζέλι, κουκί, τριφύλλι, μηδική και άλλα κτηνοτροφικά φυτά!

Ο Απρίλης είναι ο μήνας της συγκομιδής και  σκοπός  των ημερίδων ήταν η στοχευμένη ενημέρωση  από ειδικούς  για τη συγκομιδή στο σωστό χρόνο, την κατάλληλη διαχείριση και τελικά την αποτελεσματική ενσωμάτωση των φυτών αυτών στη διατροφή των ζώων.

Η συστηματική προσπάθεια του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης εξελίσσεται σε μία δυναμική διαδικασία καθώς η ανατροφοδότηση από τους κτηνοτρόφους – καλλιεργητές που καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ημερίδων αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο που συνδέει τη γνώση με την πράξη και την εμπειρία.