Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Κατεβάστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εδώ.

Μπορείτε να την στείλετε στο cchytiris@vivartia.com με τη σήμανση «Πρόγραμμα Νέας Επιχειρηματικότητας«