Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FRANCHISE

Το Franchising αποτελεί μια επιχειρηματική συνεργασία δύο πλευρών, του Δικαιοπαρόχου (Franchisor) ή Εταιρεία και του Δικαιοδόχου (Franchisee) ή Συνεργάτη.

Ο Συνεργάτης είναι σε θέση, με τη μέθοδο αυτή, να  δημιουργήσει μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα, χωρίς να διαθέσει χρόνο και χρήματα για έρευνα σχετικά με την κατασκευή, τη λειτουργία, την οργάνωση και τον έλεγχο της επιχείρησης του, ενώ από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία εξασφαλίζει την ταχεία γεωγραφική της εξάπλωση.

Ο Συνεργάτης εκμεταλλεύεται όλη την τεχνογνωσία που διαθέτει η Εταιρία για να ξεκινήσει την επιχείρηση του, ενώ παράλληλα απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του να συμμετέχει σε μια επιχείρηση με ήδη γνωστό και επιβεβλημένο όνομα στην αγορά, μειώνοντας στο ελάχιστο το ρίσκο της επένδυσης του.

Η Εταιρία μεταφέρει όλη της την τεχνογνωσία, σύστημα λειτουργίας, σύστημα Marketing, σύστημα εκπαίδευσης, μεθόδους διοίκησης και διαχείρησης, και ουσιαστικά όλον τον πλούτο πληροφόρησης που διαθέτει, στον Συνεργάτη. Επίσης, εκπαιδεύει τον Συνεργάτη στην αρχή της συνεργασίας και παρέχει συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE

εταιρεια στα πλαίσια του συστηματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη:

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ FRANCHISE
  • ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ