Φάρμα Σκαφιδά

Η οικογενειακή φάρμα Σκαφιδά στο Καστόρι Λακωνίας μας δίνει το γάλα της εδώ και εικοσιπέντε  χρόνια. Εκτός από τη  μακρόχρονη και αρμονική συνεργασία, την αμοιβαία εκτίμηση  και την άριστη ποιότητα του γάλακτος,  οι λόγοι που σας  παρουσιάζουμε τη φάρμα είναι γιατί:Λειτουργεί αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι γειτονικές στη μονάδα εύφορες πεδιάδες , καλλιεργώντας χειμώνα και καλοκαίρι ντόπιες ποικιλίες κτηνοτροφικών φυτών, που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των αγελάδων.

Χρησιμοποιεί  την κοπριά που παράγουν τα ζώα για τη λίπανση του εδάφους, με αποτέλεσμα να αποφεύγει τη χρήση χημικών λιπασμάτων, προστατεύοντας το περιβάλλον και τα υπόγεια νερά.

Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  φάρμας που προτείνουμε και προωθούμε αφού εκεί υλοποιούνται στην πράξη οι αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μιλώντας με τους αδελφούς Κώστα και Ευθύμη Σκαφιδά, καθώς και με τους τρείς γιούς τους,  διαπιστώνει κανείς  τη γνώση και το πάθος για τη δουλειά τους, την αγάπη τους για τα ζώα και το σεβασμό τους για το περιβάλλον.