Εταιρική κοινωνική ευθύνη ΔΕΛΤΑ

2015

Η ΔΕΛΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ: Τα στάδια δημιουργίας ενός νέου προϊόντος της ΔΕΛΤΑ παρακολούθησαν φοιτητές Πανεπιστημίων όλης της χώρας, στο πλαίσιο ημερήσιου προγράμματος  ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Δελτίο τύπου (pdf)

Business Day