αφλατοξίνη: επίσημη θέση ομίλου VIVARTIA

[one_half]Ό Όμιλος Vivartia, και ειδικότερα ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών, απαντά στη συκοφαντική εκστρατεία που πραγματοποιείται εις βάρος της ποιότητας του Φρέσκου Γάλακτος ΔΕΛΤΑ και ευρύτερα του ελληνικού φρέσκου γάλακτος, μέσω επώνυμων και ανώνυμων μηνυμάτων και επιστολών στο Διαδίκτυο. Θεωρούμε ευθύνη και χρέος μας να προστατεύσουμε τον καταναλωτή από την προσπάθεια δημιουργίας ανησυχίας και φόβου για την ποιότητα του γάλακτος, του πλέον σημαντικού αγαθού της ελληνικής οικογένειας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ είναι απόλυτα ασφαλές, όπως αποδεικνύεται από επιστημονικά δεδομένα και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου.

  • Η ΔΕΛΤΑ εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζει ένα σύστημα εξειδικευμένων ελέγχων σε όλη την αλυσίδα προμήθειας πρώτης ύλης και παραγωγής με σκοπό τη διασφάλιση άριστης ποιότητας στο τελικό προϊόν.
  • Ποτέ και κανένα  γαλακτοκομικό προϊόν ΔΕΛΤΑ δεν έχει βρεθεί θετικό στην ουσία αφλατοξίνη από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
  • Μετά από ελέγχους που διεξήγαγε ο ΕΦΕΤ για την παρουσία αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο του ΠΟΕΣΕ (Πολυετές Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχου), επιβεβαιώνει ότι όλα τα δείγματα της εταιρείας ήταν σύμφωνα με την νομοθεσία και άρα αρνητικά σε αφλατοξίνη.
  • Ο ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος) διενήργησε δειγματοληψία το 2006 και τα δείγματα βρέθηκαν όλα αρνητικά, όπως επιβεβαιώθηκε και από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

[/one_half][one_half_last]Για την εταιρεία μας το θέμα ασφάλειας του Φρέσκου Γάλακτος και η πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας. Για το λόγο αυτό:

  • Επικοινωνήσαμε με την υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που φέρεται ως συντάκτρια του δυσφημιστικού κειμένου, υποκινώντας τους καταναλωτές να μην επιλέγουν το Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ, η οποία επιβεβαίωσε γραπτώς ότι το έγγραφο είναι κατασκευασμένο και δεν έχει συνταχθεί από την ίδια, ούτε την Υπηρεσία της.
  • Παραθέσαμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας στην εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ, η οποία και προέβη σε διευκρινιστική δημοσίευση, σε συνέχεια του αρχικού της δημοσιεύματος.  
  • Έχουμε προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου  να φέρουμε τους υπαίτιους, αλλά και τους συνεχιστές διάδοσης της φημολογίας, προ της Ελληνικής Δικαιοσύνης. 

Όλες οι επίσημες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, καθώς και οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου που ακολουθούμε είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει την πορεία και την ιστορία μας στην ελληνική αγορά,  να κλονίσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το ελληνικό κοινό και να αμφισβητήσει την ποιότητα του Φρέσκου Γάλακτος ΔΕΛΤΑ.

Απάντηση ΕΦΕΤ
Απάντηση ΕΛΟΓΑΚ
Εξώδικη Γνωστοποίηση κ. Μουντή
Δημοσίευμα ΠΑΡΟΝ 26.10.08[/one_half_last]