ΔΕΛΤΑ στραγγιστό γιαούρτι 2% Αγγουράκι με άνηθο και κρητικά κριτσινάκια 150g