Μάϊος 2015: Συμμετοχή στο εργαστήριο ««Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας και Επιχειρησιακές Ομάδες» της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Σαν καλό παράδειγμα επιχειρησιακής ομάδας που προωθεί την καινοτομία, το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ, κλήθηκε να αναπτύξει τις δράσεις του από την  GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. στο εργαστήριο με θέμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας και Επιχειρησιακές Ομάδες», στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας ΕΞΕΛΙΞΗ, στο Καστρί, στις 29/05 με ομιλία του κ. Ι. Βασταρδή, Διευθυντή Ζώνης Γάλακτος της εταιρείας. Στη … Continue reading «Μάϊος 2015: Συμμετοχή στο εργαστήριο ««Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας και Επιχειρησιακές Ομάδες» της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.»