Η VIVARTIA, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον και τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει ο υψηλός δείκτης ανεργίας στη ζωή των νέων αποφοίτων, εγκαινιάζει την πρωτοβουλία TALENT WANTED, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν για σύντομα χρονικά διαστήματα στις διάφορες Διευθύνσεις των Εταιρειών του Ομίλου.

Πιστή στη δέσμευσή της για ενεργή συνεισφορά στην κοινωνία, η VIVARTIA στηρίζει τους νέους αποφοίτους προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρώτη εργασιακή εμπειρία σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. Μέσα από την πρωτοβουλία TALENT WANTED, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, να προχωρήσουν στην ορθή επιλογή κατεύθυνσης για μετέπειτα σπουδές ή εξειδίκευσης, να εμπλουτίσουν με επιπλέον ικανότητες και εμπειρία το βιογραφικό τους και να κερδίσουν συστάσεις από ιδιαίτερα αξιόλογους και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου ενδιαφέροντός τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας τόσο για τους φοιτητές όσο και για την εταιρεία, η διαμόρφωση του προγράμματος στηρίζεται σε πραγματικές ανάγκες διευθύνσεων ή/και τμημάτων της VIVARTIA. Οι ανάγκες αυτές αφορούν στην εκπόνηση projects ή σε πρακτική άσκηση και θα καλύπτονται από νέα άτομα, χωρίς μεν εμπειρία, αλλά με ισχυρή θέληση, φρέσκο τρόπο σκέψης και δεξιότητες «νέας γενιάς».