Βιολογικές Καλλιέργειες Μπάρμπα Στάθης

Ο Μπάρμπα- Στάθης έχει εισχωρήσει δυναμικά εδώ και πολλά χρόνια στις βιολογικές καλλιέργειες, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τους Έλληνες βιοκαλλιεργητές,  με στόχο να προσφέρει στον καταναλωτή μια σειρά προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Δείχνει έτσι την περιβαλλοντική του ευαισθησία αναφορικά με μια σειρά ζητημάτων που αφορούν

  1. τις φυσικές διεργασίες στο χωράφι , την αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών, τη διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητάς τους και βεβαίως στη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
  2. τη χρήση βιολογικών σκευασμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας
  3. Την αμειψισπορά, την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιοποικιλότητα
  4. Την ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής προέλευσης για την αποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων της γης
  5. Την προώθηση της ορθής χρήσης των εδαφών, του νερού, του αέρα και τη μείωση των πιθανών επιμολύνσεων μέσω του υδροφόρου ορίζοντα